05:56 Uhr     17:44 Uhr

Burkina Faso

Burkina Faso
Ouagadougou
heiter
36°